SEPTEMBER123456789101112131415161718192021222324252627282930
Adonis                                             
Agrari Estate 12-16px/6                                             
Alegria                                             
Callimachus  8-9px/4                                             
Aphrodite 12px/6                                             
Aqua 10px/5                                             
Arisilia 6px/3                                             
Blue Sky 10px/5 = Aella = Magnolia = Jos(Bluegr)                                            
Blue Sea 10px/5 = Narciso + Josephine (Bluegr)                                             
Aurora 4px/2
                               
Blue Marine 10px/5
Boufla 8px/4                                             
Capypso Sunset 8px/4                                             
Cavo Alefkandra 5 10-12px/5
Cavo Alefkandra 6                                             
Cavo Delos 6-7px/3                                             
Cavo Nano 12px/6                                             
Choulakia 6px/3                                             
Cleo 6px/3                                            
Cloudblue Town 6px/3 + 2-4px/1  
Cynthia Blue 10px/5                                         
Drakothea 8px/4                                             
 123456789101112131415161718192021222324252627282930
Elite Casa di Luna 12px/6                                             
Elite Casa di Mare 12px/6                                             
Elite Delilah 10px/5                
Elite Carina 24px/12                                             
Elite Paradise Estate 34px/17                                             
Esperida (Elite Alexandra)                                             
Eurydice 10px/5                               
Galaxy 8-10px/4                                             
Harmony  9-11px/4 (Kappas)                                             
Horizon 2bedr 4px/2
Hurmuses 8-10px/5
Isidora 16px/8 ( was Elite Villas: now Blueground) together)
Kalafati 8-10 px                                             
Kanalia 14px/7                                             
Kappas 10px/5
Leonidas 6px/3                                       
Mando 1 11px?                                              
Mando 2 12px
 123456789101112131415161718192021222324252627282930
Myk.Princess 1 10px/5 =Aurora (Bluegr)                                            
Myk.Princess 2 10px/5 = Aurora(Bluegr)                                            
Nautilia 14px/7                
Orpheus 10px/5                                             
Pirgaki 6px/3                                       
Querida Super 6px/3                                            
Seawest 6px/3                                        
Sissi 4-6/2                                             
SugarCube 11px/5                                             
White Agios Sostis 10px/5                                          
White House 10px /5                                               
Theophrastus 6-7px/3                                               
Eratosthenes 8-9px/4                                               
SEPTEMBER 12 34 56 78 910 1112 1314 1516 1718 1920 2122 2324 2526 2728 2930  
  Last Updated July 27 2017